หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มอบหมายให้ที่ปรึกษานายกฯ ดูแล ติดตาม รวบรวมปัญหา และการพัฒนาการศึกษา ของเทศบาลตำบลวังชิ้น [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
มอบหมายให้เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ดูแลและติดตามการแก้ปัญหาจราจรในเขตเทศบาล [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้นปฏิบัติราชการแทน [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้นปฏิบัติราชการแทน [ 28 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)