หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
บันทีกรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศหลักเกณฑ์อุทธรณ์ร้องทุกข์ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศหลีกเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล ลว 30 ธ.ค. 58 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3      4      5