หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลวังชิ้น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลวังชิ้น
"เป็นเมืองน่าอยู่ การท่องเที่ยวยั่งยืน
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมงามตา ประชามีความสุข"
นายจำเริญ กิมประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น
วัดบางสนุก
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ฝีมือคุณภาพดีจากประชากรในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชิ้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.วังชิ้น
www.wangchincity.go.th
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
กับประชาชน ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำพัฒนาต่อไป
 
 
 
 
 
นายจำเริญ กิมประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น
 
  News
เทศบาลตำบลวังชิ้น ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดแพร่ ในโอกาสวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2566 จากการ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565 อันดับ 2 ของจังหวัดแพร่ ด้วยผลคะแนน 93.18 คะแนน
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
  กิจกรรมเทศบาล
ACTIVITIES
 
  กิจการสภา
COUNCIL
  วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลโครงการเสริมผิวทาง ถนนเทศบาล 3 [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและโอเวอร์เลย์ถนนเท [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 62 
   
 
   
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำเดือน ม.ค - มี.ค. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำเดือนต.ค - ธ.ค 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ประจำเดือนก.ค - ก.ย 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่เครื่องสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]

   
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามตำแหน่งงาน (20 เม.ย. 2566)    อ่าน 43  ตอบ 1  
ชื่นชมการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังชิ้นค่ะ (26 เม.ย. 2565)    อ่าน 112  ตอบ 1  
หางานประจำ (17 พ.ย. 2564)    อ่าน 166  ตอบ 1  
   
"พัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกด้านพร้อม ๆ การบริหารจัดการงบประมาณที่ดี มีศักยภาพคุ้มค่า โดยมีความร่วมมือในการตรวจสอบจากภาคประชาชน ประชาคมหมู่บ้าน รักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตท้องถิ่นชนบท ภูมิปัญญาชาวบ้าน"
 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
   
 
พร0023.3/ว2057 การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว2062 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว2061 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว2060 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.2/ว2059 ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.6/ว248 แนวทางการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.6/ว247 แจ้งประชาสัมพันธ์ อปท.ทราบถึงรายชื่อพื้นทีที่แสดงเจตจำนงเพื่อประกาศเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.6/ว246 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.4/ว2056 การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.6/ว2053 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.6/ว2054 ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.6/ว2055 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขปงชาติ พ.ศ.2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.3/ว2058 การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท.  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว2040 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว2038 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว2034 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว2034 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.1/ว245 ขอความร่วมมือ อปท.เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ เข้ารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.1/ว244 โครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ(ศึกษาดูงาน)การบริหารงานท้องถิ่นเป็นเลิศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม)  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
พร0023.5/ว240 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
   
   
 
อบต.วังหลวง ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 5 ม.ค. 2568 ]    อ่าน 67 
อบต.ห้วยโรง จัดค่ายทักษะชีวิตเยาวชน (ตำบลห้วยโรง/ตำบลไผ่โทน) [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายบ้านเรือนและดำเนิน [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าแดง โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566 (ทักษะการจีบผ้าและการตกแต่งสถานที่) [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.วังชิ้น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ( [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.วังชิ้น แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเวียง ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.สวนเขื่อน ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงา [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.กาญจนา [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ลงพื้นที่ตรวจร [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
อบต.แดนชุมพล นายสมศักดิ์ ผาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล เป็นประธานเปิดโครงการประช [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุม โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วม [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ นายสมศักดิ์ ผาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล เป็นประธานเ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านกลาง ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากสมาคมนักท่องเที่ยว 17 จังหวัด ณ อุทยานลิลิตพระลอ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเหล็กลอง พิษภัยจากโรคไข้เลือดออก [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
   
   
 


อบต.น้ำรัด จ้างเหมาคนงานในการสอน ดูแลเด็ก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกองการศึกษา ศูนย์พ [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.น้ำรัด จ้างเหมาคนงานช่วยในการจัดเอกสารต่าง ๆ ในงานกองคลังและงานที่ได้รับมอบหมาย ปีงบปร [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.ปากกาง จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กต 6685 แพร่ โดยว [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านหนุน จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน (กองช่าง) อำเภอสอง [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.สวนเขื่อน จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 7 บริเวณซอย 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สู [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.สวนเขื่อน จ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 7 บริเวณซอย 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สู [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง ซื้อวัสดุงานต่อเติมอาคารดาดฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวน ๒๒ รายการ โดย [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ในงานกองช่าง โด [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐ [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.เด่นชัย จ้างเหมาจัดขบวนแห่สักการะงานประเพณีไหว้พระพุทธ โกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี พระคู่บ้า [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.ห้วยอ้อ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.ห้วยอ้อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมือ [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.สรอย ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.สรอย ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.เตาปูน จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งโฮ้ง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมไทยพวน ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (ตามประมาณการแนบท้า [ 26 พ.ค. 2566 ]


ทต.สวนเขื่อน ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
SERVICE
 
ส่วนบริการต่างๆของ ทต.วังชิ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
 
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์
วังมัจฉา
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สายตรงปลัด
 
โทร.
089-953-0289
 
นายประกอบ อินสุริยา
ปลัดเทศบาลตำบลวังชิ้น
 
   
 
 
GOOGLE
EARTH
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สำรวจความคิดเห็น
  คุณอยากให้ ทต.วังชิ้น พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  ขั้นตอนการให้บริการ
  สวัสดิการประชาชน
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589-116 โทรสาร : 054-589-258
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชิ้น
จำนวนผู้เข้าชม 7,950,500 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-117-2760
 
facebook
ทต.วังชิ้น
facebook
ทต.วังชิ้น
ทต.วังชิ้น