หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลวังชิ้น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 
 
  News
เทศบาลตำบลวังชิ้น ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดแพร่ ในโอกาสวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2566 จากการ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565 อันดับ 2 ของจังหวัดแพร่ ด้วยผลคะแนน 93.18 คะแนน
 
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พร0023.3/ว2026 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและ อบต.  [ 23 พ.ค. 2566 ]   
พร0023.3/ว243 ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.มอบหมายบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  [ 23 พ.ค. 2566 ]   
 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566  [ 23 พ.ค. 2566 ]   
พร0023.2/ว2022 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา รอบเดือนเมษายน 2563  [ 23 พ.ค. 2566 ]   
 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566  [ 23 พ.ค. 2566 ]   
พร0023.1/ว241 ขอความอนุเคราะห์แจ้งปลัดเทศบาลกรรมการพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  [ 23 พ.ค. 2566 ]   
พร0023.1/ว242 แจ้งข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 23 พ.ค. 2566 ]   
พร0023.5/ว239 แจ้ง อปท.เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.5/ว1993 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษี สรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.5/ว1992 แจ้งเลขที่เอกสารโอนเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.6/ว237 แจ้งขอยกเลิกตัวชี้วัดด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หน่วยที่ 4 การดำเนินการตามนโยบายจังหวัด(ข้อ 11) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และใช้ตัวชี้วัด ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หน่วยที่ 4  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.6/ว234 แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรม และการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.5/ว235 แจ้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.5/ว1969 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.3/ว236 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.3/ว233 แจ้งจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ให้อปท.ตามบัญชีรายชื่อ  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.2/ว1966 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.1/ว232 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.2/ว230 ขอให้ อปท.ที่มีบุคลากรครูฯแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
พร0023.5/ว1940 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียห  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 802
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
GOOGLE
EARTH
   
  NAX
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
Wangchin Subdistrict Municipality
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589-116 โทรสาร : 054-589-258
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชิ้น
จำนวนผู้เข้าชม 7,950,502 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-117-2760