เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.วังชิ้น)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธกส. สาขาวังชิ้น
  เลขที่ 015082528985
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลวังชิ้น