เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.วังชิ้น)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ xxx-x-xxxxx-x ชื่อ อบต................