เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธกส. สาขาวังชิ้น
  เลขที่ 015082528985
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลวังชิ้น