เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  • 1.)
    ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ xxx-x-xxxxx-x ชื่อ อบต................