หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายจำเริญ กิมประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น
นายจำเริญ กิมประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังชิ้น
เป็นเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี
สิ่งแวดล้อมงามตา ประชาชนมีส่วนร่วม
คำขวัญเทศบาลตำบลวังชิ้น
วัดบางสนุก
'' ผาวัวเลียคือตำนาน ส้มเขียวหวานวังชิ้น
ถิ่นแข่งเรือพาย หลากหลายธรรมชาติ
พระธาตุพระพิมพ์คู่เมือง ลือเลื่องเถาวัลย์ ''
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
งานฝีมือคุณภาพดีจากประชากร
ในตำบลวังชิ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชิ้น
WANGCHIN MUNICIPALITY
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น แต่เดิม กระทรวงมหาดไทยได้มี ประกาศลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2499 ให้ยกฐานะท้องถิ่น บางส่วนในตำบลวังชิ้น กิ่งอำเภอวังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขึ้นเป็นสุขาภิบาล ให้เรียกชื่อว่า “สุขาภิบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่” และได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลวังชิ้น ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ชื่อว่า เทศบาล ตำบลวังชิ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น มีภูมิประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่พื้นที่ เนินเขาทางทิศตะวันตก มีลำห้วยไหลผ่าน 2 แห่ง คือ ห้วย สลก และห้วยภิบาล ไหลลงสู่น้ำยม ทิศตะวันออก และทิศใต้ เป็นที่ลุ่มเหมาะสมกับการ ทำการเกษตรตลอดแนวแม่น้ำยม มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น มีลักษณะภูมิอากาศ อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 25 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 42 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์
 
 
บริเวณพื้นที่รอบเทศบาลตำบลวังชิ้น จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 79

ค้าขาย และ บริการ คิดเป็นร้อยละ 15

รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 5

รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 1
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น มีประชากรรวม 3,189 คน

ชาย จำนวน 1,562 คน คิดเป็นร้อยละ 48.98

หญิง จำนวน 1,627 คน คิดเป็นร้อยละ 51.02

มีจำนวนครัวเรือน 1,263 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ๒.๙๙ คน/ตร.กม.
  ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านนาเวียง ตำบลวังชิ้น เขต อบต.วังชิ้น ระยะทางประมาณ 400 เมตร
  ทิศใต้ ติดต่อ บ้านนาใหม่ ตำบลวังชิ้น เขต อบต.วังชิ้น ระยะทางประมาณ 800 เมตร
  ทิศตะวันออก
 
ติดต่อ
 
แม่น้ำยม ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 1,8 และ 10 ตำบลวังชิ้น เขต อบต.วังชิ้น ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 78 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 631กิโลเมตร สำนักงานตั้งอยู่บนถนน วังชิ้น – เถิน ทางหลวงหมายเลข 1124 เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ 1,066 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 666 ไร่ ครอบคลุมตำบลวังชิ้นบางส่วน จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
 
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ (ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล)
 
หมู่ที่ 7 บ้านนาเวียง (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน)
 
หมู่ที่ 8 บ้านนาใหม่ (ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล)
 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่กลาง (อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด)
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้นแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ชุมชน ได้แก่
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
                 
1   บ้านใหม่ 380 419 799 334
                 
7   บ้านนาเวียง 233 225 458 282
                 
8   บ้านนาใหม่ 486 488 947 330
                 
10   บ้านใหม่กลาง 462 494 956 316
                 
    รวม 1,562 1,627 3,189 1,263
 
สภาพการค้าในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น จะมีร้านค้าย่อยตั้งอยู่ตามถนนสายหลักและถนนตามซอยหมู่บ้าน ลักษณะอาคารเป็น อาคารคอนกรีตสองชั้น ชั้นเดียว และอาคารไม้ จึงมีหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี้
 
 
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้าเครื่องชำต่าง ๆ จำนวน 13 แห่ง
 
ร้านค้าเครื่องดื่ม/อาหาร จำนวน 21/20 แห่ง
 
ร้านบริการเสริมสวย/เสื้อผ้า จำนวน 17/15 แห่ง
 
ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 แห่ง
 
ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 17 แห่ง
 
บ้านพักอาศัยให้เช่า จำนวน 45 แห่ง
 
ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589116 โทรสาร : 054-589-258
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
จำนวนผู้เข้าชม 6,896,060 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร 054-589-116
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10