หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลวังชิ้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 
 
  News
เทศบาลตำบลวังชิ้น ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดแพร่ จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบฯ 66 ประเภทเทศบาลตำบล ได้คะแนน 99.36 คะแนน เป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัดแพร่ และเป็นอันดับที่ 50 ของประเทศ
 
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
   
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขายและบริการร้อยละ 15 รับจ้างร้อยละ 5 และรับราชการร้อยละ 1 จากสภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น แบ่งการประกอบอาชีพหลักได้ 2 ประเภท คือ
  การเกษตรกรรม บริเวณพื้นที่รอบเทศบาลตำบลวังชิ้น จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ส้มเขียวหวาน เงาะ ในด้านการเลี้ยงสัตว์
    จะเลี้ยงไว้ใช้งาน เพื่อการบริโภคและการจำหน่าย สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลา โดยจะเลี้ยงปล่อยให้สัตว์หากินเองตามธรรมชาติหรือไร่นา อีกร้อยละ 25 เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ
    การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น ส่วนใหญ่ของการประกอบอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับผลผลิตทางด้านการเกษตรในตำบล โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมไว้แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในตำบล
 
ภูมิประเทศ
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น มีภูมิประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่พื้นที่เนินเขาทางทิศตะวันตก มีลำห้วยไหลผ่าน 2 แห่ง คือ ห้วยสลกและห้วยภิบาล ไหลลงสู่แม่น้ำยม ทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ลุ่ม เหมาะสมกับการทาการเกษตรตลอดแนวแม่น้ำยม มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอวังชิ้น จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณ และการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจาก
  ประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพร่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่
    ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
    ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
    ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ปัจจุบันมีศาสนสถาน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
  วัดบางสนุก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น
  วัดนาใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังชิ้น
  วัดใหม่กลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะยืดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการบวช (ชาวแพร่นิยมเรียกว่า“ปอย”) ประเพณีการทำศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีขึ้นเท้าทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกขวัญหรือบายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวทานเข้าวัด ประเพณีทานก๋วยสลาก ประเพณีทานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย)
  ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือมากนัก ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น ประเพณีแข่งเรือลอยกระทง งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองตรอกสลอบ เป็นต้น
 
การศึกษาในชุมชน
         
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น
    จำนวน 1 ศูนย์
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         
  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลรัฐบาล (โรงพยาบาลวังชิ้น)
    จำนวน 1 แห่ง
  คลินิกเอกชน จำนวน 5 แห่ง
  สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
  โรงฆ่าสัตว์ ตามแบบมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
    จำนวน 1 แห่ง
 
 
GOOGLE
EARTH
   
  NAX
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
Wangchin Subdistrict Municipality
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589-116 โทรสาร : 054-589-258
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชิ้น
จำนวนผู้เข้าชม 8,225,470 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-117-2760