หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลวังชิ้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 
 
  News
เทศบาลตำบลวังชิ้น ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดแพร่ ในโอกาสวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2566 จากการ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565 อันดับ 2 ของจังหวัดแพร่ ด้วยผลคะแนน 93.18 คะแนน
 
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
   
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพค้าขายและบริการร้อยละ 15 รับจ้างร้อยละ 5 และรับราชการร้อยละ 1 จากสภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น แบ่งการประกอบอาชีพหลักได้ 2 ประเภท คือ
  การเกษตรกรรม บริเวณพื้นที่รอบเทศบาลตำบลวังชิ้น จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ส้มเขียวหวาน เงาะ ในด้านการเลี้ยงสัตว์
    จะเลี้ยงไว้ใช้งาน เพื่อการบริโภคและการจำหน่าย สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลา โดยจะเลี้ยงปล่อยให้สัตว์หากินเองตามธรรมชาติหรือไร่นา อีกร้อยละ 25 เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ
    การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น ส่วนใหญ่ของการประกอบอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับผลผลิตทางด้านการเกษตรในตำบล โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมไว้แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในตำบล
 
ภูมิประเทศ
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น มีภูมิประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่พื้นที่เนินเขาทางทิศตะวันตก มีลำห้วยไหลผ่าน 2 แห่ง คือ ห้วยสลกและห้วยภิบาล ไหลลงสู่แม่น้ำยม ทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ลุ่ม เหมาะสมกับการทาการเกษตรตลอดแนวแม่น้ำยม มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอวังชิ้น จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณ และการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภทคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจาก
  ประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพร่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่
    ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
    ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
    ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ปัจจุบันมีศาสนสถาน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
  วัดบางสนุก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น
  วัดนาใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังชิ้น
  วัดใหม่กลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะยืดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการบวช (ชาวแพร่นิยมเรียกว่า“ปอย”) ประเพณีการทำศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีขึ้นเท้าทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกขวัญหรือบายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวทานเข้าวัด ประเพณีทานก๋วยสลาก ประเพณีทานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย)
  ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือมากนัก ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น ประเพณีแข่งเรือลอยกระทง งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองตรอกสลอบ เป็นต้น
 
การศึกษาในชุมชน
         
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น
    จำนวน 1 ศูนย์
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         
  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลรัฐบาล (โรงพยาบาลวังชิ้น)
    จำนวน 1 แห่ง
  คลินิกเอกชน จำนวน 5 แห่ง
  สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
  โรงฆ่าสัตว์ ตามแบบมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
    จำนวน 1 แห่ง
 
 
GOOGLE
EARTH
   
  NAX
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
Wangchin Subdistrict Municipality
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589-116 โทรสาร : 054-589-258
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชิ้น
จำนวนผู้เข้าชม 8,047,807 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-117-2760